Skip to main content
Những đối tác đã tin tưởng chúng tôi

Tham khảo

Những đánh giá về MakeYourAsia

Trở thành một trong những khách hàng hài lòng của MakeYourAsia

Có hàng trăm khách hàng đã hài lòng khi sử dụng dịch vụ du lịch và lữ hành của MakeYourAsia. Nhờ sự hợp tác với các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ chức văn hóa và doanh nghiệp quốc tế, chúng tôi đã xây dựng được một mạng lưới quan hệ rộng khắp Đông Nam Á. Tham khảo các dự án sau đây để hiểu thêm về kiến thức thị trường và năng lực của chúng tôi tại Đông Nam Á.

Những khách hàng đã tin tưởng chúng tôi:

Một số dự án tiêu biểu của MakeYourAsia:

Văn phòng Tỉnh trưởng của Vùng Wielkopolska

Tháng 1 năm 2020: Tổ chức chuyến tham quan và khảo sát tiềm năng hợp tác tại Campuchia cho Cơ quan Kinh tế của Văn phòng Tỉnh trưởng Vùng Wielkopolska.

 • Chuẩn bị và điều phối hoạt động hậu cần của chuyến tham quan
 • Lên lịch và tổ chức các cuộc họp giữa các đại biểu của Văn phòng Tỉnh trưởng và các quan chức địa phương, cũng như các phòng thương mại ở Phnom Penh, Battambang và Siem Reap
 • Cung cấp dịch vụ phiên dịch tiếng Ba Lan - Anh - Khmer trong các cuộc họp tại các cơ quan hành chính khu vực, phòng thương mại và các hiệp hội kinh tế
 • Hỗ trợ các hoạt động khác cho phái đoàn

AlfaKonferencje

Tháng 1 năm 2020: Tổ chức một hội nghị kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 • Thiết kế  thực hiện chương trình hội nghị
 • Dịch vụ thông dịch trong suốt sự kiện
 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển
 • Cung cấp dịch vụ lưu trú cho người tham gia

Cơ quan Trao đổi Học thuật Quốc gia Ba Lan (NAWA)

Tháng 11 năm 2023 và tháng 9 năm 2019: Hỗ trợ trong việc tổ chức và thực hiện sự kiện của Phái đoàn Giáo dục Ba Lan tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển, đặt địa điểm ,  tổ chức sự kiện
 • Hỗ trợ xuyên suốt quá trình diễn ra sự kiện

Trung tâm hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia (KOWR)

Tháng 5 – tháng 6 năm 2019: Cung cấp dịch vụ vận chuyển trong thời gian tham gia Hội chợ Thương mại THAIFEX tại Bangkok, Thái Lan.

Trung tâm hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia (KOWR)

Tháng 4 năm 2019: Cung cấp dịch vụ toàn diện cho phái đoàn thương mại Ba Lan và tổ chức buổi giao thương B2B trong thời gian tham gia Hội chợ Thương mại Food&Hotel tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 • Tổ chức buổi giao thương B2B
 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển
 • Chuẩn bị và thực hiện store-check
 • Phiên dịchTiếng Việt - Ba Lan trong suốt chuyến công tác
 • Hỗ trợ toàn diện cho phái đoàn thương mại

Trung tâm hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia (KOWR)

Tháng 11 năm 2018: Cung cấp dịch vụ vận chuyển và tổ chức khảo sát tình trạng hàng hóa cho phái đoàn thương mại Ba Lan trong thời gian tham gia Hội chợ Thương mại SIAL Interfood tại Jakarta, Indonesia.

 • Tổ chức khảo sát tình trạng hàng hóa tại các điểm bán hàng
 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển

Trung tâm hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia (KOWR)

Tháng 6 năm 2018: Cung cấp dịch vụ toàn diện cho phái đoàn thương mại và hội nghị kinh tế B2B tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam trong khuôn khổ hội chợ thương mại VietFood&Beverage.

 • Tổ chức sự kiện giao thương B2B
 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển trong suốt chuyến tham quan
 • Tổ chức khảo sát tình trạng hàng hóa tại các điểm bán hàng
 • Phiên dịch tiếng Ba Lan - Việt trong suốt chương trình

X-Food

Hỗ trợ công ty trong việc tổ chức các cuộc họp thương mại, chuẩn bị các cuộc gặp gỡ kinh doanh và điều phối dịch vụ hậu cần ở Đông Nam Á.

 • Sắp xếp dịch vụ lưu trú và hỗ trợ nhân viên công ty
 • Hỗ trợ phái đoàn thương mại năm 2017 và 2018
 • Dịch tài liệu và phiên dịch trong các cuộc đàm phán kinh doanh
 • Sắp xếp dịch vụ lưu trú và hỗ trợ nhân viên công ty
 • Hỗ trợ phái đoàn thương mại năm 2017 và 2018
 • Dịch tài liệu và phiên dịch trong các cuộc đàm phán kinh doanh

Publicis One

Tháng 12 năm 2017: Tổ chức và thực hiện chuyến du lịch khám phá cho đoàn doanh nhân Kazakhstan tại Việt Nam.

 • Thiết kế và sắp xếp toàn bộ dịch vụ cho hành trình
 • Hướng dẫn viên dẫn tour bằng tiếng Anh and tiếng Nga
 • Đại diện công ty hỗ trợ toàn diện tận nơi trong suốt chuyến đi

Dàn hợp xướng của Đại học Tổng hợp mang tên Adam Mickiewicz, TP. Poznan, Ba Lan

Tháng 9 năm 2017: Tổ chức chuyến lưu diễn tại Việt Nam cho Dàn hợp xướng của Đại học Tổng hợp mang tên Adam Mickiewicz, TP. Poznan, Ba Lan.

 • Thiết kế và tổ chức chương trình tham quan
 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển trong thời gian lưu trú và biểu diễn
 • Hỗ trợ trong việc tổ chức các buổi biểu diễn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
 • Dịch tài liệu và cung cấp dịch vụ dịch thuật tiếng Ba Lan - tiếng Việt trong suốt các buổi diễn và lưu trú
 • Đại diện công ty hỗ trợ toàn diện tận nơi trong thời gian lưu trú

Selected past projects:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Organization of a study visit to Cambodia for the Department of Economy of the Marshal's Office of the Wielkopolska Region in January 2020.

 • Preparation and coordination of the logistics of the visit
 • Scheduling and execution of meetings between the delegates of the Marshal’s Office and local officials, as well as chambers of commerce in Phnom Penh, Battambang, and Siem Reap
 • Providing Polish - English - Khmer interpretation services during meetings at regional administrative offices, chambers of commerce, and economic associations
 • Overall support for the delegation

AlfaKonferencje

Hosting of a business conference in Ho Chi Minh City, Vietnam in January 2020.

 • Preparation and implementation of the conference
 • Interpreting services during the event
 • Handling of the logistics of the event
 • Organization of accomodationfor participants

National Agency for Academic Exchange (NAWA)

Support in the organization and implementation of the Polish Educational Mission in Hanoi and Ho Chi Minh City in September 2019.

 • Arrangement of logistics, transport services , location booking and event planning
 • Support throughout the events

National Support Centre for Agriculture (KOWR)

Transportation services during THAIFEX trade fair in Bangkok, Thailand in May and June 2019.

National Support Centre for Agriculture (KOWR)

Organization of a B2B business mission and business talks at Food&Hotel trade fair in Ho Chi Minh City, Vietnam in April 2019.

 • Organization of bilateral B2B talks
 • Arrangement of transportation services during the economic mission
 • Preparation and implementation of a store-check
 • Polish - Vietnamese interpretation during the mission
 • Personal supervision over the course of the economic mission

National Support Centre for Agriculture (KOWR)

Organization of transportation services and store-check at the SIAL Interfood trade fair in Jakarta, Indonesia in November 2018.

 • Store-check arrangements at sales point
 • Organization of transportation services during the economic mission

National Support Centre for Agriculture (KOWR)

Organization of an economic mission and B2B talks in Ho Chi Minh City, Vietnam as part of VietFood&Beverage trade fair in June 2018.

 • Organization of bilateral B2B meetings
 • Preparation and handling of the logistics of the visit
 • Arrangement of a store-check at sales point
 • Polish - Vietnamese interpretations during visits and B2B sessions

X-Food

Partnership in the organization of trade missions, preparation of business meetings, and coordination of logistics in Southeast Asia.

 • Organization of accommodation and support for employees of the company
 • Organization of trade missions in 2017 and 2018
 • Translation of documents and interpreting during business negotiations

Publicis One

Organization and implementation of an incentive trip for a group of entrepreneurs from Kazakhstan in Vietnam in December 2017.

 • Preparation of the itinerary and logistics
 • Implementation of the tour in English and Russian
 • Tour leader's care and supervision throughout the stay

Academic Choir of Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland

Organization of a tour for the Academic Choir of the Adam Mickiewicz University in Poznan in Vietnam in September 2017.

 • Preparation of the tour program
 • Planning of the logistics related to the stay and performances
 • Support in organizing of the performances in Hanoi and Ho Chi Minh City
 • Polish - Vietnamese translations of documents and interpretation services during concerts and stays
 • Tour-leader care throughout the stay

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Khám phá tiềm năng Đông Nam Á!

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Khám phá tiềm năng Đông Nam Á!